Pedagogisch beleid

In het pedagogische beleid van De Boefjes staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Hierbij krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen naar eigen zelfstandigheid. De Boefjes wil de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren, met respect voor de eigen ontwikkeling, krachten en uniciteit.

De vier pedagogische basisdoelen voor opvoeding zijn het uitgangspunt voor de kinderopvang binnen De Boefjes.

De pedagogische basisdoelen zijn:

  1. Het bieden van een gevoel van veiligheid, rust, regelmaat en reinheid.
  2. Het stimuleren van- en gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  3. Het stimuleren van- en gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
  4. Overdracht van waarden- en normen en cultuur.

De basisdoelen omschrijven datgene kinderen nodig hebben vanuit de basisbehoeften waar kinderen recht op hebben.

Deze basisbehoeften zijn:

  • Kinderen hebben recht op lichamelijke verzorging, voeding en (slaap);
  • Recht op genegenheid en geborgenheid;
  • Recht op veiligheid en continuïteit;
  • Recht op ontwikkeling en competenties;
  • Recht op erkenning en waardering voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Kinderen hebben behoefte om een goed mens te zijn en willen graag voldoen aan de verwachting, normen en regels die gesteld worden.

Klik hier voor het uitgebreide pedagogisch beleidsplan

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging