Meldcode

Wat is een meldcode?

Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt een houvast voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen.

De Meldcode bevat drie routes; – een route hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling; – een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega; – een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Vanaf 1 juli 2013 is iedereen die met ouders en/of kinderen werkt verplicht om met de nieuwe meldcode te werken.

Stappen van de meldcode:

Stap 1: In kaart brengen van de signalen. Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Veilig Thuis. (Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Stap 3: Gesprek met de ouder. Stap 4: Wegen van aard en ernst. Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen Stap 5b: Melden en bespreken

Bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is een uitgebreide handleiding geschreven. De handleiding geeft achtergrondinformatie en toelichtingen op elementen uit de meldcode. Voordat de meldcode wordt gebruikt, is het verstandig om eerst de handleiding te bestuderen. De meldcode kan niet zonder de handleiding geïmplementeerd worden binnen de kinderopvangorganisatie. Andersom kan de handleiding niet zonder de meldcode gebruikt worden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handleiding voor de Meldcode

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging