Oudercontacten

Ouders en de pedagogische medewerkers van de Boefjes delen de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind. Om uw kind goed op te kunnen vangen dienen wij op de hoogte te zijn van de thuissituatie van het kind. Uiteraard voor zover dit van betekenis is voor de opvang.

Andersom moet de ouder ook weten hoe de dag op de kinderopvang is verlopen, hoe uw kind zich daar gedraagt, voelt etc.. Regelmatig uitwisseling tussen ouders en pedagogische medewerkers vinden wij belangrijk.

Het begint al bij de eerste rondleiding en kennismaking. We nemen de tijd daarvoor. Tijdens dit gesprek wordt de basis gelegd voor een verdere samenwerking en het opbouwen van een vertrouwensband. Nadat uw kindje is geplaatst vindt er na drie maanden een evaluatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kijken we met u terug op de wenperiode van uw kind en bespreken we hoe het tot nu gaat. Contacten met de ouders zijn er natuurlijk ook tijdens het brengen en halen van de kinderen.

Elk jaar worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minuten gesprekje (oudergesprek). Aan de hand van een specifiek observatiesysteem proberen we een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Natuurlijk kunt u altijd op eigen initiatief een gesprek aanvragen met één van de pedagogische medewerksters of met de locatiemanager van De Boefjes.

Al deze vormen van communicatie tussen ouders en pedagogische medewerkers bevorderen een goede samenwerking en vertrouwensrelatie. Een transparante en open communicatie is van groot belang voor een goede samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart aan onze zorg toevertrouwd en u zich daarbij prettig voelt. Bespreek eventuele moeilijkheden dan ook direct en houdt geen zorgen achter.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging