Vier- ogen principe

De definitie zoals opgenomen in de wetgeving;
de houder van het kinderdagverblijf organiseert op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Dit betekend dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Met vier ogen worden dus ook vier oren bedoeld.

Richtlijnen voor de uitvoering:

  • De uitvoering van het vier- ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn;
  • De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan;
  • Ouders en de oudercommissie worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier- ogen principe op de locatie.

De praktijk:

Ten aanzien van transparantie worden ramen niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes en aankondigingen. Tevens zijn er maatregelen getroffen in de inrichting. Zo zijn alle deuren voorzien van glas en is de groepsruimte zeer overzichtelijk door het creëren van hoekjes op kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel in zijn geheel kan zien.

Tijdens uitstapjes gaan de pedagogische medewerkers minimaal met zijn tweeën op stap met een groepje kinderen.

Ten aanzien van signaleren maken de pedagogische medewerkers gebruik van het protocol Meldcode Kindermishandeling voor kinderdagverblijven en de daarbij behorende signalenlijst en zetten zij zich waar is in.

Ondersteuning van de beroepskrachten door andere volwassene.

Calamiteiten- achterwacht regeling.
Als er onverhoopt één van onze medewerkers in de ochtend niet kan komen door wat voor redenen dan ook, dan hanteren we onze achterwacht regeling.
Monique of de andere medewerker wordt dan gebeld, door de medewerker die er wel is. Allemaal kunnen we binnen 15 minuten aanwezig zijn, om de ontbrekende collega te vervangen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging