Zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen de opvang niet bezoeken. Dit in het belang van het kind zelf, maar ook in het belang van de in de groep aanwezige kinderen. Wij verzoeken u, als uw kind ziek is, dit zo snel mogelijk uiterlijk voor 09.00 uur telefonisch aan ons te melden op de opvangdag, met vermelding van aard en verschijnselen. De pedagogische medewerkers kunnen met deze informatie ook alert reageren op mogelijke overeenkomstige ziekteverschijnselen van de andere kinderen op de groep.

Een kind is ziek als:

 • het koorts heeft (38 gr Celsius of hoger)
 • het zich niet mee kan handhaven in de groep, omdat het zich niet lekker voelt
 • er sprake is van een besmettelijke ziekte, zoals bof, ernstige diarree, krentenbaard, geelzucht, rode hond, roodvonk, waterpokken (totdat ze zijn ingedroogd), mazelen, wormen en besmettelijke huidziektes.
 • bij constatering van hoofdluis totdat het kind is behandeld.

Soms wordt een kind ziek wanneer het de groep bezoekt. Om de ouders in kennis te kunnen stellen maken we gebruik van de gegevens uit de kindmap. In de meeste gevallen zullen we vragen of de ouders het kind zo spoedig mogelijk kunnen ophalen, soms zal dat direct moeten gebeuren. In het geval dat ouders niet in staat zijn om direct het kind op te halen, wordt een tweede adres gevraagd (b.v. grootouders, buurvrouw). Deze gegevens staat ook opgenomen in de kindmap.

Richtlijn voor overleg met de ouders indien het kind;

 • hangerig is
 • opvallend ander gedrag toont
 • heeft gebraakt
 • uitslag/vlekken heeft
 • ernstige diarree heeft

De ouders worden over eventuele heersende infectieziekten geïnformeerd via de mail en door een brief op de deur.
De regeling voor infectieziektes wordt gehanteerd, zoals opgesteld door de GGD.
Voor bepaalde ziektes geldt een meldingsplicht bij de GGD. Telnr: 020 5555911

Medicijnen toedienen

De volgende drie stappen worden hierbij gehanteerd:

 1. Noteren op het toestemmingsformulier ‘toedienen medicijnen’ die ouders dienen in te vullen en te ondertekenen.
 2. Noteren op de daglijst/bijzonderhedenlijst door de pedagogische medewerkster, dit ook de andere dagen noteren zolang het medicijn moet worden gegeven.
 3. Elke dag afvinken op de daglijst/bijzonderhedenlijst.

Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter die op naam van het kind is uitgeschreven, toegediend. Voor het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen. De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd.
Medicijnen worden volgens voorschriften bewaard.

Er worden door de pedagogische medewerkers geen koortswerende middelen gegeven aan de kinderen.

Vlakbij het kinderdagverblijf is onze huisarts gevestigd. Indien nodig kunnen we daar onmiddellijk terecht. Bij acute zaken, ernstige ziekteverschijnselen en serieuze verwondingen wordt het kind per ingeschakelde ambulance naar de eerste hulp gebracht bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging